Vooronderzoek

Bij het intakegesprek voor de ooglidcorrectie wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor één van onze behandelingen. Mocht dit zo zijn, dan ontvangt u van de arts Dr. Geerling informatie over die ooglidcorrectie behandeling en over de te verwachten resultaten. Of u in aanmerking komt is overigens niet afhankelijk van uw leeftijd of de mate van overhangende oogleden. Zo komen bijvoorbeeld al veel mensen van onder de 45 al in aanmerking, omdat bij hen een relatief kleine correctie vaak al tot een forse cosmetische verbetering leidt.

Vervolgens vraagt de arts naar uw medische voorgeschiedenis en naar de medicijnen die u gebruikt. Zo moeten bloedverdunners en pijnstillers die een bloedverdunnende werking hebben tijdelijk worden gestopt in overleg met de arts. Hierover later meer.

Hoe wordt een bovenooglidcorrectie uitgevoerd?

De ooglidcorrectie aan de bovenoogleden is een operatie van circa 25-40 minuten en bestaat uit de volgende stappen:

 1. Aftekenen van het overschot aan huid met een viltstift.
 2. Onder de huid worden injecties gegeven met locale verdoving (lidocaine met adrenaline). De injectie kan wat gevoelig zijn. Als de verdoving ingewerkt is, voelt u weinig of niets meer van de operatie. De adrenaline in de verdoving knijpt de bloedvaatjes dicht, waardoor het bloeden tijdens de behandeling minder is.
 3. De huid wordt gedesinfecteerd met betadine jodium.
 4. Het teveel aan huid en spier wordt verwijderd. Bij uitpuilend vet wordt het bindweefselschot ingeknipt en wordt het vet vervolgens verwijderd.
 5. De huidranden worden gesloten met niet-oplosbare hechtingen (deze geven geen wondreactie). Er wordt meestal één doorlopende hechting geplaatst onder de huid (subcutaan) omdat dit een betere wondgenezing geeft. Na 4 tot 6 dagen wordt deze hechting er in één keer uitgehaald. De sneden worden zo gemaakt dat het litteken later niet of nauwelijks zichtbaar is. Op de wond worden kleine pleistertjes (steristrips) aangebracht.

Adrenaline

Om bloeden tijdens de ooglidcorrectie tegen te gaan, wordt gebruik gemaakt van verdovingsvloeistof met adrenaline. Omdat adrenaline de bloedvaatjes dicht knijpt, komt er in het algemeen weinig bloed vrij. Eventuele lekkende bloedvaatjes worden gedicht met behulp van diathermie. De wondranden worden bewust niet verbrand met een elektrisch mes of lasermes; dit leidt namelijk tot meer wondreactie en dikkere witte littekens die blijvend kunnen zijn. De oorzaak ervan is dat door warmte de huid teveel wordt verhit waardoor er een fellere littekenreactie optreedt.

De snijranden bij een ooglidcorrectie dienen per definitie met een klein micromesje of schaartje te worden gemaakt. Het microschaartje dat Dr. Geerling gebruikt, is speciaal voor ooglidcorrecties en voor Ooglift ontworpen.

Wat voor soort hechtingen?

Oplosbare hechtingen mogen nooit worden gebruikt bij ooglidcorrecties. Iedere specialist dient dit te weten maar helaas zijn er soms artsen (vaak geen ooglidspecialisten of chirurgen maar b.v. huisartsen) die deze gebruiken. Oplosbare hechtingen mogen alleen onder de huid worden gebruikt en zijn daarom niet geschikt om de huid van de oogleden te hechten. Ernstige complicaties die door het gebruik van oplosbare hechtingen kunnen optreden zijn:

 • Infecties met gevaar voor het oog zelf
 • Lelijke littekenreactie die blijvend kan zijn

De hechting van voorkeur, die Ooglift gebruikt is een heel dun nylon draadje (Ethilon 5-0). Nylon is namelijk inert -geeft geen lichaamsreactie- en veroorzaakt daarom geen littekenreactie. De hechting wordt doorlopend onder de huid geplaatst en kan er na 4-6 dagen er in 1 keer worden uitgetrokken. Er komen geen knoopjes in de lange hechtdraad en daarom is het verwijderen vrijwel pijnloos.

Na de behandeling

Indien geen nabloedinkjes aanwezig zijn, kunt u direct na de ooglidcorrectie weer naar huis. Er komt geen verband op de ogen.

LET OP: Bij wet is het niet toegestaan om direct na de bovenooglidcorrectie zelfstandig auto te rijden. Neem daarom iemand met u mee op de dag van ooglidcorrectie of kies voor het openbaar vervoer. Autorijden is na 24 uur na de behandeling weer toegestaan als u zelf weer het idee heeft scherp te kunnen zien.

Om comfort te bieden, bij bijvoorbeeld jeuk of branderigheid, krijgt u van ons gratis een speciaal gelmasker. Dit masker is speciaal voor een bovenooglidcorrectie en voor Ooglift gemaakt. Het masker mag in de koelkast en niet in de vriezer! Pas op dat tijdens het gebruik geen spanning op de wond komt waardoor een bloedvaatje kan knappen. Wij adviseren pas de dag na de behandeling het masker te gebruiken.

De oogleden kunnen de eerste dagen blauw en gezwollen zijn. Soms treedt ook een tijdelijke zwelling met blauwe verkleuring op van de onderoogleden. Dit is niet iets om u ongerust over te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Uw ogen kunnen de eerste week ook lichtgevoelig zijn en branderig aanvoelen.

Neem voor de zekerheid een zonnebril mee en draag deze zo nodig de eerste week. Rokerige ruimtes kunt u beter vermijden. De eerste dag na de ooglidcorrectie behandeling zult u het nog rustig aan moeten doen, maar na twee dagen kunt u weer licht huishoudelijk- of administratief werk verrichten.

Verdoving

Al onze ooglidcorrectie behandelingen gebeuren onder lokale verdoving en zijn volledig pijnloos. Omdat wij een speciale techniek hanteren, is ook de verdoving zelf meestal niet erg gevoelig. Wij verrichten bewust geen behandelingen onder narcose.

Narcose heeft namelijk als nadeel dat tijdens de behandeling de aangezichtsspieren verslappen, waardoor de behandeling minder nauwkeurig kan worden uitgevoerd. Sommigen beweren dat de risico’s met narcose minder zijn. Integendeel: de narcose zelf is ook niet vrij van gevaren.

De adrenaline in de verdoving knijpt de bloedvaatjes dicht, waardoor het bloeden tijdens de ooglidcorrectie minder is.

Bloedverdunners

Bloedverdunners moeten geruime tijd voor de operatie worden gestaakt, aangezien deze de kans op een bloeding tijdens of na de behandeling vergroten. Hierbij is het belangrijk om te beseffen, dat ook de meeste pijnstillers waaronder aspirine en ibuprofen een bloed verdunnende werking hebben.

Pijnstillers mogen daarom gedurende 5 dagen voor de operatie niet meer worden ingenomen. Als u toch pijnstillers moet gebruiken, neem dan paracetamol. Paracetamol is één van de weinige pijnstillers die geen bloed verdunnende bijwerking heeft.

Indien u bloedverdunners gebruikt, dient u met uw huisarts of met uw specialist die deze heeft voorgeschreven, te overleggen of deze tijdelijk gestopt mogen worden. Als de bloedverdunners niet gestopt mogen worden, dient u met ons te overleggen over hoe verder.

Als u (per ongeluk) bloed verdunnende medicijnen heeft ingenomen binnen de periode voor de ooglidcorrectie, moet u ons dit melden. De kans bestaat dan dat wij dan niet overgaan tot behandelen, maar een nieuwe afspraak voor u plannen. Wij proberen namelijk elk risico te minimaliseren.

Belangrijke punten

 • Autorijden: direct na de ingreep mag u niet zelfstandig autorijden. Neem daarom iemand mee of kies voor het openbaar vervoer. Hoewel het gezichtsvermogen door de operatie niet beïnvloed wordt, moet men er rekening mee houden dat de oogleden de eerste week gezwollen zijn en dat u daardoor wazig ziet.
 • Contactlenzen: dient u na de behandeling niet te dragen. Dit mag weer na verwijdering van de hechting.
 • Douchen: men mag wel douchen na een ooglidcorrectie, maar de wond moet droog worden gehouden totdat de hechtingen verwijderd zijn. Mocht de wond toch nat geworden zijn, dep dan de oogleden voorzichtig droog.
 • Make-up: zolang de hechtingen nog niet verwijderd zijn, kunt u uw ogen niet opmaken. Deze periode duurt ongeveer een week. Hierna kunnen nog bloeduitstortingen zichtbaar zijn en kunnen de oogleden tot 1 á 2 maanden nog licht gezwollen zijn. In die periode mag u desgewenst de ogen wel opmaken, maar met enige voorzichtigheid, met name bij het verwijderen van de make-up. Niet teveel kracht uitoefenen op de wond!
 • Zwemmen: de eerste 10 dagen mag u niet zwemmen; in ieder geval niet voordat de korstjes weg zijn en de wondjes zijn genezen.
 • Sporten: Twee weken na de behandeling mag u weer gaan sporten.
 • Werken: in principe mag u snel weer aan het werk zolang u de eerste week maar lichamelijke inspanning vermijdt. Houdt er rekening mee dat de oogleden de eerste 2 weken blauw en gezwollen kunnen zijn. Voorkom de eerste week ook druk op het hoofd door tillen, bukken en persen zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij wordt de kans op een nabloeding namelijk vergroot.
 • Zonlicht: Gedurende de eerste zes weken wordt u aangeraden de littekens zo min mogelijk bloot te stellen aan zonlicht. Gaat u toch in de zon, gebruik dan een zonnebril en een goede zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.
 • Littekenzalf: Er zijn mensen die graag vanaf 10 dagen na de behandeling littekenzalf willen gebruiken hoewel dit niet verplicht is. De zalf die het meest gebruikt wordt en in de praktijk het beste bevalt, is de littekenzalf van Biodermal. Deze zalf is zonder recept bij de drogisterij verkrijgbaar en is niet minder goed dan duurdere zalven.
 • Mocht u nog andere vragen hebben over ooglidchirurgie, maakt u dan een afspraak bij ons. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Bijwerkingen en complicaties

Niet alleen de meest voorkomende maar ook de zeldzame en ernstige bijwerkingen worden hieronder beschreven. Echter, bij een ooglidcorrectie treden zelden problemen op. Vrijwel alle patiënten zijn zeer tevreden met het resultaat van de operatie.

a) zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de ooglidrand: Iedere operatie van het bovenooglid veroorzaakt weefselreactie en een tijdelijke verstoring van de lymfeafvoer, waardoor het onderste deel van de ooglidrand na de operatie dikker is. Deze zwelling neemt geleidelijk af maar dit kan wel enkele weken duren. Bij het verwijderen van de huid worden automatisch ook de zenuwen die door de huid lopen doorgesneden. Hierdoor kan het ooglid soms enkele weken wat gevoelloos zijn; ook dit herstelt geleidelijk.

b) oogontsteking: Door verstoring van de lymfeafvoer is de kans op een oogontsteking de eerste weken na de behandeling vergroot. Indien dit gebeurt, moet u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan controleren en zo nodig oogdruppels voorschrijven.

c) littekens: Bij iedere patiënt ontstaat er een litteken. Littekens zijn het gevolg van de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u in het algemeen mooi genezen, heeft u meer kans op een mooi litteken dan iemand bij wie littekens altijd goed zichtbaar blijven. Stoppen met roken bevordert een fraaie genezing. Overigens plaatst de arts de snede zoveel mogelijk in de oogplooi, zodat het litteken niet of nauwelijks zichtbaar is bij rechtuit kijken. Aan de buitenzijden kan het litteken iets tevoorschijn komen.

d) asymmetrie van de huidplooi in beide bovenoogleden: Ondanks een zorgvuldig uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er een verschil in hoogte bestaat tussen de huidplooi links en rechts. Een geringe asymmetrie is trouwens normaal, zowel voor als na correctie van het bovenooglid. Wanneer er na enkele maanden nog een duidelijke en storende asymmetrie van de huidplooi bestaat, is dit vaak ten gevolge van vochtophoping. Neem altijd contact met ons op voor advies.

e) zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging: Dit is een zeldzame complicatie. Na het verwijderen van huid/spier uit het bovenooglid kan de ooglidrand iets te hoog staan waardoor het ooglid onvoldoende sluit. Gedurende de eerste week is dit normaal door de zwelling van de oogleden; hierna wordt dit steeds minder. De sluitfunctie kan verminderd zijn door het litteken waardoor het oog iets sneller uitdroogt.

Bij patiënten die al een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie hebben, kan een geringe uitdroging van het hoornvlies optreden. Dit voelt aan alsof er zand in het oog zit. Soms is het nodig hiervoor druppels (kunsttranen) te gebruiken. Mocht er voor de operatie sprake zijn van zeer droge ogen, dan is voorzichtigheid geboden. Behandeling is meestal wel mogelijk maar de techniek van de behandeling dient te worden aangepast. Onze ooglidspecialist kan u hierover alles vertellen.

f) cysten: Op de plaats waar met de hechtnaald door de huid gestoken is kunnen soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Meestal verdwijnen die spontaan.

g) (na)bloedingen: Hoewel de kans op een (na)bloeding niet groot is, is deze nooit volledig uit te sluiten. Mocht dit toch gebeuren, dan dient u direct contact met ons op te nemen. Meestal stopt de bloeding vanzelf en veroorzaakt het alleen een verkleuring van de huid die binnen enkele weken weer verdwijnt. Heel zelden kan de bloeding zich uitbreiden tot achter het oog waardoor druk op de oogzenuw kan ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot vermindering van het gezichtsvermogen. Hoewel dit zeer zelden voorkomt, dient u bij twijfel toch altijd direct contact met ons op te nemen.

h) kleurverschillen tussen de huid boven en onder het litteken: De kleur van de huid in het bovenooglid verloopt van boven naar onder enigszins van licht naar donker. Door het weghalen van de huid kan de overgang duidelijker zichtbaar worden. Na de operatie zijn de bloedvaten in het ooglid verwijd; hierdoor is het bovenooglid de eerste tijd na de operatie meer rood, vooral bij mensen met een dunne huid en een lichte huidskleur.

Complicaties treden bij een ooglidcorrectie gelukkig zelden op. Het uiteindelijke resultaat is vrijwel altijd goed en de patiënten zijn over het algemeen erg tevreden.

Lees ook:
Direct een eerste gratis afspraak maken.
Actuele tarieven voor ooglidcorrecties.