Oogchirurg Drs J.P. van der Pol is een erkend oogarts. Al vroeg in zijn carrière specialiseerde hij zich in ooglidcorrecties.

Drs J.P. van der Pol (1959) volgde zijn opleiding geneeskunde aan de Rijks Universiteit te Leiden. Hij specialiseerde zich in de oogheelkunde in het AMC bij de Universiteit van Amsterdam. Daarna specialiseerde hij zich verder binnen het superspecialisme oculoplastische chirurgie en werkte van 1992 tot 1998 als lid van de medische staf van het AMC binnen de oculoplastische afdeling.

Nadien is hij werkzaam geweest bij meerdere ziekenhuizen en klinieken, onder andere als consulent voor oogledenchirurgie in Zwitserland (Augenklinik Heuberger te Olten).

Van 2001 tot 2012 begeleidde hij naast zijn werk oogartsen in opleiding in de microchirurgie in samenwerking met het UMC Utrecht als geregistreerd opleider.

In 2012 richtte hij mede Oogziekenhuis Zonnestraal Amersfoort op waar hij nu nog werkzaam is.

Sinds 2016 is Drs J.P. van der Pol als oogarts en cosmetisch oogchirurg verbonden aan Ooglift waar hij zijn uitgebreide operatieve ervaring inzet voor het verrichten van ooglidcorrecties.

Drs van der Pol is ingeschreven in het Medisch Specialisten Register en geregistreerd volgens de wet BIG onder nummer 5902 3297 701. Als erkend oogarts helpt hij u graag!