Komt u in aanmerking voor een ooglidcorrectie vergoeding? Dan kunt u deze vergoed krijgen vanuit de basisverzekering of uw aanvullende zorgverzekering. De eisen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn iets soepeler, dus als u geen recht heeft op een bedrag vanuit de basiszorgverzekering is het wellicht interessant om te kijken of u toch een vergoeding kunt krijgen. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor beide verzekeringen.

Weet u al zeker dat u de ingreep wilt laten uitvoeren? Maak dan direct een afspraak met de oogchirurg voor een geheel vrijblijvend consult.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26

Vergoeding basisverzekering

Sinds 1 januari 2017 heeft u recht op een vergoeding voor de ooglidcorrectie wanneer er sprake is van een medische indicatie. De ingreep wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u een vergoeding kunt krijgen voor de bovenooglidcorrectie. Bij de onderooglidcorrectie is er vrijwel nooit sprake van een medische indicatie, dus krijgt u deze niet vergoed.

Medische indicatie

Een medische indicatie wil zeggen dat de behandeling die u wilt laten uitvoeren medisch noodzakelijk is. Wanneer uw oogleden bijvoorbeeld zo ver over uw ogen heen hangen dat ze uw zicht ernstig belemmeren, krijgt u van uw arts een verwijzing naar een specialist. Deze verwijzing met medische indicatie kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u de ooglidcorrectie vergoed krijgt, dus bespreek uw situatie voorafgaand aan de operatie.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op een vergoeding van de ooglidcorrectie in de volgende situaties:

 • U heeft een ooglidcorrectie nodig als gevolg van een aangeboren afwijking.
 • U dient behandeld te worden als gevolg van een chronische aandoening die u al sinds uw geboorte heeft.
 • Uw bovenste oogleden beperken uw zicht in ernstige mate. De oogleden dienen de pupil hierbij minstens voor de helft te bedekken.

De regels voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering zijn vrij streng. Voldoet u hier niet aan? Dan kunt u de behandeling soms nog wel vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Let op: als u de ooglidcorrectie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, dan dient u wel uw eigen risico te betalen. Aangezien de kosten van de behandeling € 875,- zijn, zult u in de meeste gevallen uw volledige eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2021€ 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan kan dit bedrag oplopen tot € 885,-. Het maximale eigen risico ligt met € 885,- net boven de prijs van de ooglidcorrectie.

Vergoeding aanvullende verzekering

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering? Bij een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn de eisen minder streng. Er is dus nog een kans dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Polisvoorwaarden

Houd er rekening mee dat u ook bij de aanvullende verzekering aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze verschillen per zorgverzekeraar, maar zijn vaak minder streng. Enkele voorbeelden zijn:

 • U dient de aanvullende verzekering al minimaal 24 maanden te hebben.
 • Het bovenste ooglid bedekt uw pupil voor minimaal een derde.
 • Het zijwaartse gezichtsveld wordt ernstig beperkt door het overhangende ooglid.
 • U heeft last van smetten in de huidplooi en dit kan niet op een andere manier behandeld worden.

Niet altijd het hele bedrag vergoed

Bij de aanvullende zorgverzekering mag een verzekeraar zelf bepalen welke voorwaarden hij hanteert voor de vergoeding van een behandeling. Daarom verschillen deze per zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels. Vaak geldt een van de volgende regels:

 • U krijgt de hele prijs van de behandeling vergoed.
 • U krijgt een percentage van de kosten vergoed.
 • U krijgt een bepaald bedrag vergoed.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeringsmaatschappij. Deze kan u meer vertellen over de ooglidcorrectie vergoeding.

Verzoek indienen bij uw zorgverzekeraar

Het verzoek voor de vergoeding hoeft u niet zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Dit doet de oogchirurg voor u. Dit werkt als volgt.

 1. U gaat naar de huisarts voor een verwijsbrief voor de oogchirurg. U kunt overigens ook een afspraak maken voor een gratis consult zonder verwijzing van uw huisarts.
 2. Na het consult stelt de oogchirurg een verslag op en dient hij het verzoek voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.
 3. Uw zorgverzekeraar bekijkt het verzoek en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 4. Uw zorgverzekeraar laat u weten of u de ooglidcorrectie vergoed krijgt.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26

Ooglidcorrectie zonder vergoeding

Als u niet in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de aanvullende of basisverzekering, dan kunt u zich wel gewoon laten behandelen. Voor de onderooglidcorrectie krijgt u normaal gesproken sowieso geen vergoeding.

Prijzen ooglidcorrecties

BehandelingKosten
Ooglidcorrectie van beide bovenoogleden (ooglift)€ 875,-
Onderooglift correctie€ 1300,-
Verkleining van de ooglidspleet (dubbelzijdig)€ 1250,-

Contact opnemen

Voor meer informatie over de ooglidcorrectie vergoeding kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden. Dankzij onze ervaring met ooglidcorrecties is Ooglift ook goed op de hoogte van de regels, dus u kunt altijd een afspraak maken voor een gratis consult om de eventuele vergoeding en de gehele behandeling te bespreken.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26