Komt u in aanmerking voor een ooglidcorrectie vergoeding? Dan kunt u deze vergoed krijgen vanuit de basisverzekering of uw aanvullende zorgverzekering. De eisen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn iets soepeler, dus als u geen recht heeft op een bedrag vanuit de basiszorgverzekering is het wellicht interessant om te kijken of u toch een vergoeding kunt krijgen. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor beide verzekeringen.

Weet u al zeker dat u de ingreep wilt laten uitvoeren? Maak dan direct een afspraak met de oogchirurg voor een geheel vrijblijvend consult. Let wel: Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26

Vergoeding basisverzekering

Sinds 1 januari 2017 heeft u alleen recht op een vergoeding voor de ooglidcorrectie wanneer er sprake is van een medische indicatie. De ingreep wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u een vergoeding kunt krijgen voor de bovenooglidcorrectie. Bij de onderooglidcorrectie is er vrijwel nooit sprake van een medische indicatie, dus krijgt u deze niet vergoed.

Medische indicatie

Een medische indicatie wil zeggen dat de behandeling die u wilt laten uitvoeren medisch noodzakelijk is. Alleen in die gevallen waarbij je de buitenwereld niet meer goed kan zien en niet meer kan autorijden (functiestoornis) komt u in aanmerking voor vergoeding. Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u de ooglidcorrectie vergoed krijgt, dus bespreek dit situatie voorafgaand aan de operatie met hen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op een vergoeding van de ooglidcorrectie in de volgende situaties:

  • U heeft een ooglidcorrectie nodig als gevolg van een aangeboren afwijking.
  • U dient behandeld te worden als gevolg van een chronische aandoening die u al sinds uw geboorte heeft.
  • Uw bovenste oogleden beperken uw zicht in ernstige mate. De overhangende huid van uw oogleden dienen bij ontspannen recht voorruit kijken de pupil minstens voor de helft te bedekken.

De regels voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering zijn vrij streng. Voldoet u hier niet aan? Dan kunt u de behandeling soms nog wel vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Let op: als u de ooglidcorrectie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, dan dient u wel uw eigen risico te betalen. Aangezien de kosten van de behandeling € 875,- zijn, zult u in de meeste gevallen uw volledige eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan kan dit bedrag oplopen tot € 885,-. Het maximale eigen risico ligt met € 885,- net boven de prijs van de ooglidcorrectie bij Ooglift.

Vergoeding aanvullende verzekering

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering? Bij een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn de eisen minder streng. Er is dus nog een kans dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Polisvoorwaarden

Houd er rekening mee dat u ook bij de aanvullende verzekering aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze verschillen per zorgverzekeraar, maar zijn vaak minder streng. Enkele voorbeelden zijn:

  • U dient de aanvullende verzekering al minimaal 24 maanden te hebben.
  • Het bovenste ooglid bedekt uw pupil voor minimaal een derde.
  • Het zijwaartse gezichtsveld wordt ernstig beperkt door het overhangende ooglid.
  • U heeft last van smetten in de huidplooi en dit kan niet op een andere manier behandeld worden.

Niet altijd het hele bedrag vergoed

Bij de aanvullende zorgverzekering mag een verzekeraar zelf bepalen welke voorwaarden hij hanteert voor de vergoeding van een behandeling. Daarom verschillen deze per zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels. Vaak geldt een van de volgende regels:

  • U krijgt de hele prijs van de behandeling vergoed.
  • U krijgt een percentage van de kosten vergoed.
  • U krijgt een bepaald bedrag vergoed.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeringsmaatschappij. Deze kan u meer vertellen over de ooglidcorrectie vergoeding.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26

Ooglidcorrectie zonder vergoeding

Als u niet in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de aanvullende of basisverzekering, dan kunt u zich wel gewoon laten behandelen. Voor de onderooglidcorrectie krijgt u normaal gesproken sowieso geen vergoeding.

Prijzen ooglidcorrecties

TarievenKosten
Ooglidcorrectie van beide bovenoogleden (ooglift) incl. intakegesprek en (eventuele) nacontroles tot 1 jaar na behandeling€ 875,-
Onderooglidcorrectie incl. intakegesprek en (eventuele) nacontroles tot 1 jaar na behandeling€ 1300,-
Verkleining van de ooglidspleet (dubbelzijdig)€ 1250,-
Consult (bv. controle meer dan 1 jaar na behandeling)€ 250,-

Contact opnemen

Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis.

Gratis consult aanvragen 030 – 294 57 26