Komt u in aanmerking voor een ooglidcorrectie vergoeding? Dan kunt u deze vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is per 2021 komen te vervallen. De eisen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering waren altijd iets soepeler. Tegenwoordig moet u voor vergoeding dus kunnen voldoen aan de strenge eisen die in de basisverzekering worden gesteld.

Weet u al zeker dat u de ingreep wilt laten uitvoeren? Maak dan direct een afspraak met de ooglidspecialist voor een geheel vrijblijvend consult. Let wel: Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis.

Gratis consult aanvragen 030 2945726

Vergoeding basisverzekering

Sinds 1 januari 2021 heeft u alleen recht op een vergoeding voor de ooglidcorrectie wanneer er sprake is van een medische indicatie. De ingreep wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u een vergoeding kunt krijgen voor de bovenooglidcorrectie. Bij de onderooglidcorrectie is er nooit sprake van een medische indicatie, dus krijgt u deze niet vergoed.

Medische indicatie

Een medische indicatie wil zeggen dat de behandeling die u wilt laten uitvoeren medisch noodzakelijk is. Alleen in die gevallen waarbij je de buitenwereld niet meer goed kan zien en niet meer kan autorijden (functiestoornis) komt u in aanmerking voor vergoeding. Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u de ooglidcorrectie vergoed krijgt, dus bespreek dit situatie voorafgaand aan de operatie met hen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op een vergoeding van de ooglidcorrectie in de volgende situaties:

  • U heeft een ooglidcorrectie nodig als gevolg van een aangeboren afwijking.
  • U dient behandeld te worden als gevolg van een chronische aandoening die u al sinds uw geboorte heeft.
  • Uw bovenste oogleden beperken uw zicht in ernstige mate. De overhangende huid van uw oogleden dienen bij ontspannen recht voorruit kijken de pupil minstens voor de helft te bedekken.

De regels voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering zijn vrij streng. Het heeft echter geen zin om u aanvullend bij te verzekeren aangezien er geen vergoeding mogelijk is vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Let op: als u de ooglidcorrectie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, dan dient u wel uw eigen risico te betalen. Aangezien de kosten van de bovenooglidcorrectie bij Ooglift € 1250,- zijn, zult u in de meeste gevallen uw volledige eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan kan dit bedrag oplopen tot € 885,-.

Vergoeding aanvullende verzekering

De vergoeding van een ooglidcorrectie vanuit de aanvullende verzekering is per 2021 komen te vervallen. Het heeft daarom geen zin hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Polisvoorwaarden

In de kleine lettertjes van uw polisvoorwaarden kunt u de criteria voor vergoeding van een bovenooglidcorrectie nalezen. Een onderooglidcorrectie wordt door geen enkele verzekeraar vergoed.

Niet altijd het hele bedrag vergoed

Indien u de behandeling vergoed krijgt, kan het zijn dat u bij een niet gecontracteerde aanbieder niet het volledige bedrag terug ontvangt. In dit geval zijn de verzekeraars niet verplicht het hele bedrag te vergoeden. Sommige verzekeraars vergoeden slechts 60%. Lees hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vaak geldt een van de volgende regels:

  • U krijgt de hele prijs van de behandeling vergoed.
  • U krijgt een percentage van de kosten vergoed.
  • U krijgt een bepaald bedrag vergoed.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeringsmaatschappij. Deze kan u meer vertellen over de ooglidcorrectie vergoeding.

Gratis consult aanvragen 030 2945726

Ooglidcorrectie zonder vergoeding

Als u niet in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering, dan kunt u zich wel gewoon bij Ooglift laten behandelen. Wij hanteren de volgende tarieven:

Prijzen ooglidcorrecties

AfspraakKosten (incl. BTW)
Eerste consult (intake gesprek)Gratis
Ooglidcorrectie van beide bovenoogleden (ooglift) incl. intakegesprek
en (eventuele) nacontroles tot 1 jaar na behandeling
€ 1250,-
Laserlift-onderooglidcorrectie van beide onderoogleden incl. intakegesprek
en (eventuele) nacontroles tot 1 jaar na behandeling
€ 1500,-
Consult€ 250,-
Tarieven gelden in onze nieuwe kliniek in Blaricum

Contact opnemen

Bij Ooglift doen wij uitsluitend niet vergoede behandelingen. Voor verzekerde zorg verwijzen wij u naar een regulier ziekenhuis.

Gratis consult aanvragen 030 2945726