Drs C. Ramaker is al 25 jaar arts en specialiseerde zich tot Specialist Ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Momenteel bekleedt ze al enige jaren de rol van Medisch Manager bij Ooglift B.V., waar ze verantwoordelijk is voor het begeleiden van cliënten en coördineren van medische activiteiten, gericht op het waarborgen van hoogwaardige ooglidcorrecties.

Voorafgaand aan haar huidige functie was Drs. Ramaker werkzaam als Specialist Ouderengeneeskunde bij diverse ouderenzorgorganisaties, waar ze medische behandeling coördineerde en leiding gaf aan behandelaren. Als specialist heeft zij kennis van de complexe medische, psychologische en sociale behoeften van oudere patiënten in zowel de thuissituatie als in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Deze pragmatische kennis en kunde combineerde zij met haar betrokkenheid bij kwaliteitsborging, blijkend uit haar rol als Visitator bij Verenso, waar ze instellingen beoordeelde en accrediteerde om de kwaliteit van ouderenzorg te waarborgen.

Drs. C. Ramaker behaalde haar Doctor of Medicine (MD) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar Master of Science (MSc) in Medicine aan de Radboud University. Recentelijk is zij bezig met haar kennis uit te breiden met een Master of Laws (LLM) in Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Zij onderscheidt zich niet alleen door haar professionele ervaring, maar ook door haar voortdurende inzet voor professionele groei en de verbetering van de gezondheidszorg. Haar combinatie van praktijkervaring en academische achtergrond maakt haar een waardevolle aanwinst voor Ooglift. Drs. Ramaker is ingeschreven als arts in het BIG register onder nummer 19048513901.